تبلیغات
 bia2learn - تست هوش تصویری/ تفاوت ها را بیابید!!

بازی تفاوت ها و شباهت ها بازی اختلاف تصویر بازی اختلاف تصویر ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓  ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ جواب تست: تفاوت ها را بیابید بازی تفاوت ها و شباهت ها بیتوته

تست هوش تصویری/ تفاوت ها را بیابید!!

بازی اختلاف تصویر

تست هوش تصویری/ تفاوت ها را بیابید!!

بازی اختلاف تصویر

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 ↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب تست:

تست هوش تصویری/ تفاوت ها را بیابید!!

تفاوت ها را بیابید

تست هوش تصویری/ تفاوت ها را بیابید!!

بازی تفاوت ها و شباهت ها

بیتوته

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/


تاریخ : شنبه 3 مرداد 1394 | 07:32 ب.ظ | نویسنده : میهن بلاگ 36 | نظرات